nazaj na vse zgodbe

Lotrič Metrology: Digitalna marketinška strategija naslednje generacije

Postavljeni smo bili pred izziv, kako prilagoditi uspešen marketing v družinskem podjetju za digitalne kanale tako, da bo funkcioniral tudi v tujini.

Marketinska strategija Lotric Meroslovje

Naročnik o projektu

Maja Lotrič

Lotrič Meroslovje

Skupina strokovnjakov iz podjetja POINT OUT nas je vodila skozi proces priprave marketinške strategije s poudarkom na internacionalizaciji. Pri pristopu nas je navdušila vključenost celotne ekipe, analiza poslovnega okolja in predstavitev novih trendov v industriji. Sodelovanje bi priporočila vsem izkušenim kot tudi tistim, ki na marketinški poti pričenjate graditi svojo pot in pri tem potrebujete zanesljivega in zaupanja vrednega strokovnjaka.

Izziv naročnika

 

Naročnik, družinsko podjetje Lotrič Metrology, ki se ukvarja s kalibracijo, certificiranjem in prodajo merilnih naprav, je želel svoje obstoječe uspešne marketinške prijeme nadgraditi s strategijo za digitalne kanale.

Marketinške aktivnosti, ki so jih izvajali doslej, so bile omejene predvsem na tradicionalne pristope k marketingu – obiskovanje in organiziranje srečanj s strankami, nastope na sejmih, pripravo tiskanih brošur, PR. Seveda imajo tudi spletno stran, občasno pošiljajo tudi promocijska e-mail sporočila.

Glavni cilj naročnika je bil pripraviti digitalno marketinško strategijo z izvedbenim načrtom, ki bo upoštevala že zastavljene strateške cilje skupine Lotrič Metrology za prihajajoče obdobje.

 

Potek projekta

1

Ozadje projekta

B2B podjetja se v marketingu soočajo z drugačnimi izzivi kot podjetja, usmerjena neposredno k potrošniku. Še posebej je to izziv takrat, ko je njihov glavni prodajni produkt storitev. V primeru Lotrič Meroslovja so to meritve, kalibracije in certificiranje, ki so pogosto neoprijemljive, a obvezne in zato naročnikom pogosto v breme. V primeru Lotrič Meroslovja je bil dodaten izziv tudi to, da je podjetje izjemno uspešno, v Sloveniji ima prevladujoč tržni delež in je vodilno na svojem področju.

Spletna stran Lotric Meroslovje

2

Pristop

Ob sprejemu izziva smo se zavedali, da bo potrebno k pripravi digitalno marketinške strategije pristopiti široko in celovito ter z zavestnim prevpraševanjem sicer uspešnih obstoječih marketinških pristopov. Jasno je bilo, da bomo le tako lahko prišli do svežih in na prihodnost ter korak naprej pripravljenih rešitev.

3

Izvedba

Kaj smo za naročnika pripravili?

Delavnice

V sodelovanju z naročnikom in njegovimi ključnimi zaposlenimi smo pripravili tri poldnevne delavnice. Na njih smo v vodeni in usmerjeni razpravi najprej analizirali trenutno stanje, kaj je do sedaj delovalo (in kaj ni). Naredili smo revizijo blagovne znamke ter njenega umeščanja ter celovito pregledali marketinški nastop podjetja in konkurentov doma in v tujini. V grobem smo pregledali ciljne skupine in njihove tipične predstavnike. Pogovorili smo se o obljubi vrednosti podjetja za obstoječe in nove stranke ter ključnih produktih in storitvah. Nazadnje smo spregovorili o ciljih podjetja v prihajajočem obdobju.

Digitalna marketinška strategija

Po delavnicah smo s POINT OUT ekipo previharili dobljene odgovore ter jih spisali v celovito strategijo, ki se začne z natančnim pregledom stanja znamke, trga in konkurence, z analizo prednosti in slabosti ter ciljnih skupin. Nadgrajena je s pregledom obstoječega komuniciranja in natančnim predlogom bodočega komuniciranja. V tej točki smo že oblikovali ključna komunikacijska sporočila za prihodnje obdobje.

Priprava digitalne strategije za narocnika

Izvedbeni načrt

Po pripravi digitalno marketinške strategije smo pripravili tudi izvedbeni načrt za prihodnje leto, ki je usklajen s strateškimi cilji podjetja. V njem smo predvideli ključne aktivnosti za dosego ciljev, razdeljene v korake, s skrbniki aktivnosti ter izvedbeno ekipo. Hkrati smo pripravili tudi časovnico in predvideli, kako se bodo aktivnosti dopolnjevale. Aktivnosti smo dopolnili tudi s ključnimi kazalniki uspešnosti, da bomo lahko merili uspešnost izvedenega.

4

Rezultat

 

Z našo pomočjo je sicer že uspešno podjetje Lotrič Meroslovje dobilo celovit vpogled od zunaj v svoje obstoječe marketinške aktivnosti. Hkrati so prejeli celovit izvedbeni načrt, kako jih nadgraditi na digitalnih kanalih tako, da bodo lažje dosegli zastavljene strateške cilje v prihajajočem obdobju. Izvedbeni načrt je pripravljen tako, da se lahko aktivnosti lotijo ali sami ali s pomočjo agencije glede na sredstva, ki jih imajo in kako jih želijo razporediti.

Načrt hkrati upošteva tudi zunanje okoliščine in je pripravljen tako, da se aktivnosti dopolnjujejo. V njem so zastavljeni ključni kazalniki uspeha, tako da bo mogoče kljub strateškosti aktivnosti posamezne korake tudi izmeriti in jih ovrednotiti.

Čas je, da stopite korak višje in se pridružite peščici v digitalnem vrhu. Izkoristite priložnost za brezplačni posvet o vaših digitalno marketinških aktivnostih.