Hekanje: O čem govorimo, ko govorimo o hekatonih?

Ob besedi hekanje najbrž tvoja prva misel ni povezana s prednostmi, ki jih ima ta metoda lahko za tvoje podjetje. Imam prav?

Ko govorim o hekanju na hekatonih, mislim predvsem na enega najbolj hitrih in učinkovitih načinov za reševanje izzivov, s katerimi se srečujejo podjetja. 

Hekanje rasti

Zakaj bi se moralo vsako podjetje ukvarjati s hekanjem rasti

Vse več podjetij namreč za reševanje poslovnih izzivov išče drugačne načine reševanja. Eden od njih je lahko tudi udeležba ali organizacija hekatona — dogodka, na katerem posamezniki skupaj rešujejo izzive in zanje iščejo inovative ter kreativne rešitve.

Beseda hekaton (ang. hackathon) nastane iz besed hekanje in maraton. Ugotovimo lahko, da gre za kratkotrajno aktivnost, kjer se ljudje zberejo z namenom reševanja nekega realnega izziva. Hekatoni lahko trajajo vse od enega dneva pa do nekaj dni, bistveno pa je, da združujejo ljudi z raznovrstnim znanjem in izkušnjami

Čeprav se ob hekanju najprej spomnimo na programerske rešitve in tehnologijo, na hekatonih pravzaprav govorimo o hekanju rasti (ang. growth hacking). Gre za iskanje inovativnih in tehnoloških tehnik, ki krepijo rast podjetja. Izraz je kot prvi leta 2010 uporabil Sean Ellis, ki danes velja za očeta hekanja rasti.

Hekerja rasti je Sean opisal kot nekoga, ki stremi k rasti (“a person whose true north is growth”). Za rast podjetja je ključno nenehno testiranje — to je glavni princip, ki ga zagovarja hekanje rasti. Na začetku je potrebno analizirati obstoječe stanje in razmisliti, kako ga lahko izboljšamo. Sledi ocenjevanje idej in izbor najboljše glede na izvedljivost in pričakovane rezultate. Zatem ideje testiramo, ponovno analiziramo stanje in pričnemo proces od začetka. 

Te zanima 6 ključnih korakov za učinkovito hekanje rasti?

  1. Grajenje zavedanja (ang. awareness). Poskrbite, da za vaš produkt, spletno stran, aplikacijo itd. izve čim več ljudi. 
  2. Pridobivanje (ang. acquisiton). Kateri je prvi korak, za katerega želite, da ga uporabniki izvedejo? Je to oddaja e-maila, izbor produkta, branje informacij …
  3. Aktivacija (ang. activation). Pri uporabniku želimo čim prej doseči “AHA” moment, kjer se navduši nad akcijo in jo tudi izvede. 
  4. Zadržanje (ang. retention). Uporabnike želimo zadržati čim dlje s pomočjo uporabne vsebine, vezane na naš produkt. 
  5. Priporočilo (ang. referral). Uporabnike spodbudimo, da svojo izkušnjo delijo s prijatelji in tako pridobimo nove uporabnike. 
  6. Prihodek (ang. revenue). Kakšen naj bo cenovni model, da lahko s produktom zaslužimo? 

Hekanje ni namenjeno le startup-om 

Čeprav hekanje rasti izhaja iz startup kulture, to ne pomeni, da je primerno le za nova podjetja. Principe hekanja lahko izkoristi vsako podjetje ali organizacija in ravno to poskušamo doseči tudi s hekatoni.

Hekanje na POINT OUT Hekatonu

V vseh podjetjih si želimo zaposlene spodbuditi k proaktivnemu razvoju zamisli in z njihovo pomočjo dobiti prebojne rešitve za izzive, s katerimi se soočamo. Ker se prepogosto znajdemo v kalupu reševanja vsakodnevnih izzivov, pa aktivnosti, ki se dejansko ukvarjajo z razvojem, vedno znova prestavljamo ali nanje celo pozabimo. 

Ravno zato se vse več podjetij za iskanje novih rešitev in inovacij poslužuje hekatonov. Kot smo že ugototovili, hekatoni niso namenjeni le tehnološkim startup-om. Še posebej za večja podjetja so lahko odličen način, da znotraj organizacije spodbudijo inovacijsko kulturo

Reševanje izzivov na kreativen in inovativen način 

Med seboj se lahko razlikujejo glede na sam namen in vsebino. Na začetku so se hekatoni ukvarjali zgolj z razvojem inovativnih tehnologij in so bili osredotočeni na programerske rešitve — od tod prihaja tudi poimenovanje takšnih dogodkov. Danes se je njihova uporaba razširila na najrazličnejša področja in industrije; vključno s takimi, ki se navezujejo na družbeno problematiko. 

Čeprav so si vsebinsko hekatoni med seboj različni, jih druži skupna orientiranost na združevanje različnih posameznikov, medsebojni prenos znanja ter spodbujanje inovativnosti in kreativnosti udeležencev. Ker so zaposleni postavljeni v nevsakdanje okolje, ki jih potiska izven njihove cone udobja, posledično dosežemo tudi razrešitev določenih problematik oz. izzivov na načine, do katerih sicer ne bi prišli. 

S POINT OUT Hekatonom smo se kot prvi lotili hekatona s področja digitalnega marketinga. Namenjen je podjetjem, ki želijo narediti korak naprej v svojem digitalnem marketingu. Na enodevnem dogodku lahko namreč prejmejo nove rešitve za digitalno marketinške izzive, s katerimi se soočajo v podjetju, ali pa inovirajo obstoječe marketinške projekte. 

Zanima me več >>

S hekatonom ustvarjamo okolje, ki omogoča napredek in razvoj zaposlenih 

Rešitev konkretnega izziva ni edini rezultat, ki ga lahko pričakujemo od hekatonov. So namreč odličen način za rast in razvoj zaposlenih. Medtem, ko na predavanjih in konferencah znanje prejemamo zgolj pasivno, so hekatoni tako koristni prav zato, ker so v delo aktivno vključeni vsi udeleženci. 

Ravno skupinsko delo in združevanje ljudi iz različnih ozadij so tisto, kar hekatone naredi uspešne. S pomočjo medsebojnega povezovanja lahko namreč poskrbimo za prenos znanja med posamezniki, hkrati pa nas lahko drugi spodbudijo, da na izziv pogledamo z novega zornega kota. Tako se lahko rodijo inovativne ideje, ki brez elementa povezovanja drugače ne bi nastale. S pomočjo izkušenih mentorjev, ki so na hekatonih vedno prisotni, pa ekipe lahko ideje ustrezno razvijejo.

Združevanje ljudi iz različnih ozadij na hekatonu.

S hekatonom torej ustvarimo okolje, ki udeležence izobražuje, motivira ter spodbuja k inovativnosti in kreativnosti. Čeprav so hekatoni tudi tekmovanje, pa je ključno, da se v prvi vrsti osredotočimo na spodbujanje pozitivne energije. Le tako bodo lahko udeleženci in z njimi tudi hekaton dejansko dosegli svoj potencial. 

Kako hekatoni potekajo? 

Čeprav so si hekatoni med seboj lahko vsebinsko zelo različni, vse druži podobna struktura. 

Ekipe so lahko tvorjene že pred hekatonom ali pa se oblikujejo šele na dan dogodka. Po začetni registraciji, spoznavanju in ogrevanju udeležencev sledi predstavitev izzivov. Zatem je na vrsti najpomembnejši del — delo v skupinah, čemur je namenjenega tudi največ časa. 

Ekipe seveda niso prepuščene same sebi. Celoten dogodek je običajno voden s strani moderatorja, ki ekipe pri delu usmerja in podaja navodila. Ekipam so na voljo tudi mentorji, ki skrbijo, da ekipe ves čas ostanejo na pravi poti. 

Na POINT OUT Hekatonu morajo tako ekipe najprej najti vzroke za izziv. Nato je čas za iskanje rešitev, vrednotenje idej in izbor najboljše rešitve, za katero pripravijo akcijski načrt. Zadnji del hekatona je namenjen pripravi predstavitve — ekipe morajo namreč svoje rešitve na koncu hekatona vedno predstaviti pred komisijo. V našem primeru komisijo sestavljajo vodilni predstavniki sodelujočih podjetij, ki imajo po koncu predstavitve priložnost za vprašanja in komentarje. Hekaton se zaključi z izborom najboljših rešitev in podelitvijo nagrad. 

Te zanima več o POINT OUT Hekatonu? Preveri >>

Kaj se zgodi po hekatonu? 

Po zaključenem dogodku so udeleženci običajno polni motivacije, zagona za delo in novih idej, ki jih želijo uresničiti. Ključno je, da v podjetju ta trenutek poskusite čim bolje izkoristiti. Zato se čim prej pogovorite z ekipo in pričnite z realizacijo ideje, v kolikor je to mogoče. 

Udeleženci se na hekatonu povežejo in oblikujejo skupnost. Večina udeležencev je tako vesela, če ima po dogodku še naprej priložnost za ohranjanje stikov z ostalimi, nadaljnje izobraževanje in medsebojni prenos izkušenj. 

Da se prenos znanja in izkušenj ne bi končal le na POINT OUT Hekatonu zato organiziramo redna jutranja druženja ob kavi, namenjena vsem udeležencem. Na vsako druženje je povabljen nekdo iz skupnosti, da z ostalimi deli svoje znanje ali primer dobre prakse, s čimer skrbimo za nadaljnji razvoj znanja in gradimo digitalno marketinško skupnost.

Grajenje skupnosti s hekatonom.

Zakaj sodelovati na POINT OUT Hekatonu? 

Gre za edini digitalno marketinški hekaton pri nas. Enodnevni dogodek je namenjen iskanju inovativnih in aplikativnih rešitev za (digitalno) marketinške izzive, s katerimi se soočate v podjetju.

Zakaj sploh sodelovati na POINT OUT Hekatonu

Na prvem POINT OUT Hekatonu so bili z nami Ljubljanske mlekarne, NLB, AMZS, Tobačna Ljubljana, EKWB, Topdom in Slovensko-nemška gospodarska zbornica. Vseh 7 podjetij je za svoje izzive prejelo inovativno rešitev, nekateri pa so tudi že na poti k njeni implementaciji. Poleg tega so imeli njihovi zaposleni priložnost za povezovanje z drugimi udeleženci, s pomočjo Primoža Hvale in mentorjev pa smo poskrbeli tudi za dozo inspiracije. 

S svojo ekipo in marketinškim izzivom se nam še vedno lahko pridružite na 2. POINT OUT Hekatonu, ki bo potekal 7. aprila v Ljubljani. Preberite več informacij o dogodku ali nas kontaktirajte na info@pointout.si in z veseljem vam bomo posredovali dodatne informacije.